How to cook an Italian Style Tomato Omelette!! | avocado tomato cheese omelette | Orangesandavocados