რა? სად? როდის? – ზაფხულის სერიის მესამე თამაში! ტელემაყურებელი ნინო ბერიშვილის ექვსეულის წინააღმდეგ | luciano’s avocado salad | Orangesandavocados